Oznam – veľkoobjemové kontajnery

Obec Neded oznamuje obyvateľom, že veľkoobjemové kontajnery na uloženie veľkoobjemového odpadu budú vyložené na skládke zeleného odpadu(od 26. marca 2022). Obyvatelia obce môžu vyviesť odpad počas otváracej doby skládky, t.j. v stredu od 13:00 do 17:00, a v sobotu od 10:00 do 15:00 hodiny.

Do veľkoobjemových kontajnerov sa môže ukladať veľkoobjemový odpad a to: starý nábytok, umelé stoly a stoličky, PVC a laminátové krytiny, koberce a matrace.

Je prísne zakázané ukladať do týchto kontajnerov pneumatiky, stavebný odpad, elektroniku a nebezpečný odpad, ako dechtový papier, azbest, olej, farby a nádoby z použitých farieb, postreky a iné chemikálie.

Porušenie zákazu sa trestá peňažnou pokutou!!! Objekt je sledovaný aj kamerovým systémom.