Oznam – Západoslovenská distribučná a.s.

Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje obyvateľom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 6. decembra 2021, t.j. v pondelok v čase od 8.30 do 11.30 bez dodávky elektriny nasledovné ulice: Baláta (č.d.: 10-22, 24-38, 40-42, 44-56, 58-64, 66-96, 98-102,104-134, 1274,1279,1289-1291,1341,1342, 1501,1502), Krížna ul. (č.d.: 135-157,1342-1345), Trstinová ul. (č.d.:1-9, 60-68, 158-176, 267-311,1314,1318,1329) , Krátky rad (305, 307, 313,313,316, 318,-326,328,339,466,1315,), Železničná ul.(178-183,190,192,194,197).