Oznam – zelený odpad

Oznamujeme obyvateľom, že počnúc 21. septembrom 2020, t.j. od pondelka nebude vykonávaný zber zeleného odpadu od rodinných domov. Zberný dvor bude otvorený v štandardnom čase:
STREDA 13.00 – 17.00
SOBOTA 10.00 – 15.00