Oznam – zmena e-mailovej adresy

Oznamujeme Vám, že odo dňa 01.12.2020 dochádza k zmene e-mailovej adresy
obecného úradu.
Nová e-mailová adresa je: obecneded@neded.sk