Oznam – zoznam dĺžníkov

Obec Neded oznamuje obyvateľom, že dňa 01.10.2021 zverejní zoznam dlžníkov platný k 31.12.2020, aktualizovaný k 20.09.2021 na svojom webovom sídle.