Oznam – ZŠ, MŠ

Riaditeľstvo Základnej školy Ágostona Pongrácza oznamuje rodičom a žiakom, že slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční dňa 2.septembra 2021 o 9,00hod. na školskom dvore. Do budovy školy môžu vstúpiť len prváci a ich rodičia. Tí žiaci, ktorí sa prihlásili na kloktací test majú po slávnostnom otvorení čakať pri dverách telocvične.

 

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou s vyučovacím jazykom slovenským vo Vlčanoch oznamuje rodičom a žiakom, že slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční dňa 2.septembra 2021 o 9,00hod. na školskom dvore. Žiaci so sebou majú priniesť rúško, prezuvky a podpísané tlačivo „Vyhlásenie o bezpríznakovosti“. V prípade nepriaznivého počasia sa otvorenie uskutoční v budove školy bez prítomnosti zákonných zástupcov. Výnimku budú mať zákonní zástupcovia žiakov 1.ročníka, ktorí pôjdu do telocvične školy.

 

Riaditeľstvá materských škôl v Nedede oznamujú rodičom, že školský rok začína vo štvrtok, 2. septembra 2021 o 6:30. Detičky so sebou majú priniesť vyplnené a podpísané tlačivo „Vyhlásenie o bezpríznakovosti“.

Prílohy