Oznámenie – Értesítés

MUDr. Peter Bakič oznamuje obyvateľom, že od 13. do 16. augusta 2019 ordinuje od 7:00 do 12:00 v Nedede. Ďalej oznamuje obyvateľom, že od 19. do 30. augusta 2019 čerpá dovolenku. V akútnych prípadoch ho zastupuje MUDr. Miloš Hoppan v Tešedíkove.

 

 

MUDr. Peter Bakič értesíti a lakosokat, hogy 2019. augusztus 13-ától 16-áig 7:00-tól 12:00-ig rendel Negyeden. Továbbá értesíti a lakosokat, hogy 2019. augusztus 19-étől 30-áig szabadságát tölti. Sürgős esetben MUDr. Miloš Hoppan helyettesíti őt Pereden.