Poďakovanie

Milí spoluobčania, obyvatelia Nededu!

 

V týchto dňoch do každej domácnosti v našej obci boli doručené zdarma ochranné rúška, ktoré s veľkým nasadením šili krajčírky – profesionálky i amatérky. A musím povedať, že sme to stihli naozaj včas, veď od utorka je každý jeden občan povinný na verejnosti nosiť rúško. V týchto dňoch sme sa naozaj presvedčili, že pomoc, ochota a spolupatričnosť nie sú  len prázdne slová. Takto 19 dobrovoľníčok  ušilo za necelých 5 dní cca 3500 ks rúšok.  Ďalšie rúška sme dostali a tiež mohli rozdať pre detičky i dospelých. Takto nám ešte aj zostali a v prípade núdze ich budeme môcť použiť.  Uplynulé dni nás presvedčili, že v našej obci žijú ľudia, ktorí odložiac svoje každodenné povinnosti nezištne pripravovali materiál a šili ochranné zdravotné rúška pre svojich spoluobčanov a hotové roznášali do domácností.

          Veľká vďaka patrí našim žienkam pani Ingride Patasiovej, p.  Viole Pástorovej,  p. Márii Császárovej, p. Kláre Antalovej, p.  Apolónii Skablovej, p. Alžbete Takácsovej, p. Andrei Novákovej, p. Márii Takácsovej, p. Eve Bombiczovej, p. Zuzane Oravcovej, p.  Estere Jakodovej, p. Juliane Pápaiovej, p. Ildikó Károlyovej, p. Márii Horváthovej, p. Uršule Jagriovej, p. Márii Mészárosovej, p. Márii Fördösovej, sl.  Angelike Szabovej, p.  Ide Sovíkovej, p. Ide Grmanovej, p.  Janke Kudlíkovej, p. Gabriele Mészárosovej, p. Ildikó Kissovej, p. Silvii Tánczosovej, p. Andrei Špalekovej, p. Lívii Horváthovej, p.  Ivete Takácsovej, p.  Edite a sl. Kristíne Izsákovcom a p. Anikó Tokodiovej. Vďaka patrí aj tým, ktorí nám prispeli materiálom, menovite Základná škola Ágostona Pongrácza v Nedede, p. Katarína Izsáková, p. Edita Sallayová, p. Erika Pálová, p. Silvia Bugár, p. Iveta Sláviková, p. Annamária Kertészová a p. Silvia Kováčová.  Poďakovať sa chcem aj zamestnancom Obecného úradu, ktorí v tomto zložitom období s plnou zodpovednosťou plnia svoje každodenné povinnosti.

          Tieto dni vyžadujú od nás, aby sme boli zodpovední. Zodpovední nielen voči sebe, voči svojim blízkym, ale aj voči svojmu okoliu. Musíme byť opatrní, ohľaduplní,  musíme chrániť nielen seba, ale musíme myslieť i na tých, ktorí žijú okolo nás. Iba takto spoločne a zodpovedne sa  budeme vedieť ochrániť pred touto chorobou.

 

Vážení spoluobčania,

želám nám všetkým pevné zdravie a veľa síl do nasledujúceho obdobia!

 

 

JUDr. Henrieta Selmecziová, starostka obce