Pozvánka na verejné prerokovanie navrhovanej činnosti – „Zariadenie na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Selice“

Pozvánka

Prílohy