Pozvánka na zasadnutie OZ – 30. november 2021

V dôsledku zhoršenia pandemickej situácie sa zasadnutie Obecného zastupiteľstva uskutoční dňa 30.11.2021 od 18:00 hod. v Kultúrnom dome Nedede.

 

A járványhelyzet súlyosbodása miatt a képviselő-testületi ülés 2021. november 30-án, 18.00-tól a helyi kultúrházban lesz megtarva.

 

Pozvánka

 

Prílohy