Pozvánka – opakované verejné prerokovanie

Obec Neded pozýva občanov na opakované verejné prerokovanie správy o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti ”Zariadenie na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Selice” na životné prostredie. Verejné prerokovanie sa uskutoční dňa 24. septembra, vo štvrtok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Seliciach.