Pozvánka

Starostka obce srdečne pozýva obyvateľov na verejné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 3. decembra 2019, t.j. utorok, večer o 18:00, v miestnom kultúrnom dome. Téma večera bude hodnotenie celoročnej činnosti obce.