Predĺženie lehoty na predkladanie návrhov

Upozornenie na predĺženie lehoty na predkladanie návrhov k zámeru č.3/2022.

Prílohy