Príhovor starostky obce

Vážení spoluobčania, milí Nededčania!

Stojíme na prahu nového roka, kladieme si otázku, čo nám tento rok prinesie, aké očakávania sa nám naplnia, ako sa nám bude dariť v práci, v škole, v osobnom živote. Zároveň sa obzeráme aj do roka predošlého, ktorý sa len včera skončil, veríme, že nadviažeme na úspechy dosiahnuté v tom roku, alebo si vravíme, že tento nový rok bude pre nás úspešnejší, ako ten predchádzajúci. Ale hlavne každý jeden z nás si praje, aby naši blízki i my sami sme boli zdraví, aby nás nepostretli straty a trápenia, a ak aj áno, aby sme sa vedeli posunúť ďalej, mali dostatok síl na nové úlohy a nové predsavzatia.

Dovoľte mi, aby som sa poďakovala každému, kto ste svojou prácou, priložením ruky k dielu prispeli k tomu, aby bol život v našej obci lepší a krajší. Treba v tejto ceste pokračovať.

Našu obec čaká v tomto roku naplnenie veľkých plánov i postupné plnenie nepatrných úloh, ktoré však v spojitosti napomôžu tomu, aby sa nám tu v Nedede spolu lepšie žilo.

Základy prístavby – nového pavilónu Materskej školy boli položené až v mesiaci december a jeho dokončenie a odovzdanie do užívania je v zmysle zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov od Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. stanovené už na koniec apríla tohto roka. Päť mesiacov, počas ktorých sa má pavilón postaviť, je s prihliadnutím na to, že tri mesiace sú zimné, pomerne krátka doba a bude nutné využiť naozaj každý vhodný deň.

Projekty „Rekonštrukcie Materskej školy a Obecného úradu“ sú v štádiu administratívnej kontroly verejného obstarávania.

Tento rok nás čakajú zmeny aj v súvislosti so zberom a triedením komunálneho odpadu, čomu sa so všetkou vážnosťou budeme musieť venovať a naozaj sa naučiť, čo kam a do ktorého kontajneru budeme ukladať, lebo ak k tomu budeme pristupovať tak ako doteraz, pocíti to obec a následne každá domácnosť na zvýšení poplatku za vývoz komunálneho odpadu.

Ale každého z nás čaká každodenná mravčia práca, ktorej výsledkom môžu byť a verím, že aj budú krajšie upravenejšie ulice, verejné priestranstvá, upravené cintoríny, Dom smútku, bezpečnejšie ulice. Bola by som rada, ak by nás tieto malé ciele spojili a spoločnými silami by sme ich naplnili.

Želám nám všetkým, aby pri prekonávaní problémov pri nás stáli vždy tí správni ľudia, aby sme sa pri ťažkostiach vedeli o koho oprieť, aby sme radosti mali s kým zdieľať. Aby sme z našej dediny vytvorili obec, do ktorej sa naše deti budú s hrdosťou vracať.

V novom roku 2019 Vám v mene obecného zastupiteľstva, zamestnancov Obecného úradu ako aj v mene svojom prajem pevné zdravie, pokoj, božie požehnanie, aby ste sa mohli tešiť zo svojich blízkych, rozdávali radosť, aby medzi nami vládlo porozumenie a dôvera.

Prajem Vám šťastný nový rok!