Projekty

Zvyšovanie kapacity existujúcej budovy – Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským Neded – Magyar tanítási nyelvű óvoda Negyed – befogadóképesség bővítése hozzáépítéssel

Prílohy BGA (605 kB) 20.09.2019

Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej budovy – Materská škola Neded

Prílohy Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej budovy – Materská škola Neded (369 kB) 11.02.2019

Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej budovy – Obecný úrad Neded

Prílohy Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej budovy – Obecný úrad Neded (366 kB) 11.02.2019