Projekty

NEDED CUP In Memorial Júliusa Lasányiho

Prílohy NEDED CUP In Memorial Júliusa Lasányiho (276 kB) 11.11.2020

Zvyšovanie kapacity existujúcej budovy – Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským Neded – Magyar tanítási nyelvű óvoda Negyed – befogadóképesség bővítése hozzáépítéssel

Prílohy BGA (605 kB) 20.09.2019

Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej budovy – Materská škola Neded

Prílohy Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej budovy Materská škola Neded (186 kB) 15.01.2021

Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej budovy – Obecný úrad Neded

Prílohy Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej budovy – Obecný úrad Neded (786 kB) 08.02.2021