Zvyšovanie kapacity existujúcej budovy – Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským Neded – Magyar tanítási nyelvű óvoda Negyed – befogadóképesség bővítése hozzáépítéssel

BGA

Prílohy

  • BGA (605 kB)
    20.09.2019