SODB 2021 – Neded

Počet obyvateľov podľa pohlavia:

https://www.scitanie.sk/obyvatelia/zakladne-vysledky/pocet-obyvatelov/OB/SK0235503932/OB

 

Počet obyvateľov podľa ekonomických vekových skupín:

https://www.scitanie.sk/obyvatelia/zakladne-vysledky/struktura-obyvatelstva-podla-vekovych-skupin/OB/SK0235503932/OB

 

Počet obyvateľov podľa rodinného stavu:

https://www.scitanie.sk/obyvatelia/zakladne-vysledky/struktura-obyvatelstva-podla-rodinneho-stavu/OB/SK0235503932/OB

 

Počet obyvateľov podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania:

https://www.scitanie.sk/obyvatelia/zakladne-vysledky/struktura-obyvatelstva-podla-vzdelania/OB/SK0235503932/OB

 

Počet obyvateľov podľa národnosti:

https://www.scitanie.sk/obyvatelia/zakladne-vysledky/struktura-obyvatelstva-podla-narodnosti/OB/SK0235503932/OB

 

Počet obyvateľov podľa materinského jazyka:

https://www.scitanie.sk/obyvatelia/zakladne-vysledky/struktura-obyvatelstva-podla-materinskeho-jazyka/OB/SK0235503932/OB

 

Počet obyvateľov podľa náboženského vyznania:

https://www.scitanie.sk/obyvatelia/zakladne-vysledky/struktura-obyvatelstva-podla-nabozenskeho-vyznania/OB/SK0235503932/OB