Testovanie – 3. kolo – výsledky

Vážení občania!

 

Tretieho  kola antigénového testovania sa v našej obci zúčastnilo 1443 osôb, pozitívny výsledok testu bol vykázaný u 17 osôb, čo je 1,18 %.

Prosíme obyvateľov, ktorí boli pozitívne testovaní, ako aj ich rodinných príslušníkov žijúcich s nimi v spoločnej domácnosti, aby dodržiavali stanovené bezpečnostné opatrenia, a tým zabránili ďalšiemu síreniu nákazy. Situácia v našej obci je naďalej vážna, svedčia o tom aj výsledky posledného testovania. Myslime na to, že dodržiavaním karanténnych opatrení sa chránime navzájom. Toto je jediná cesta k tomu, aby sme sa čím skôr vrátili do života, ktorý sme predtým viedli. Nosenie rúšok, dezinfekcia, odstupy a len odôvodnený pohyb mimo bydliska sú predpokladom zlepšenia epidemiologickej situácie. Doklad o negatívnom teste nie je zárukou, že ste skutočne negatívni. Rodiny v karanténe, ktoré nemajú možnosť si zaobstarať potraviny, lieky, drogériu, nech neváhajú a požiadajú o nákup obecný úrad, obecnú políciu, či susedov, ktorí ochotne pomôžu.

Zároveň Vám chceme poďakovať, že ste sa testovania zúčastnili, a vyslovujeme poďakovanie testovacím tímom – zdravotníkom z našej obce, dobrovoľníkom, zamestnancom obce, zástupcom Ozbrojených síl Slovenskej republiky a Policajného zboru Slovenskej republiky, ktorí už tretí týždeň za sebou ochotne pomáhajú, nehľadiac na svoj voľný čas. Taktiež ďakujeme tým, ktorí nás zasponzorovali sladkou odmenou.

Chráňme sa navzájom, zostaňme doma. Buďme zdraví.