Upozornenie!

 Obvodné oddelenie Policajného zboru Vlčany žiada obyvateľov obce, aby svoje motorové vozidlá nenechávali na ulici a pokiaľ majú možnosť parkovali vo svojich dvoroch, nakoľko v poslednej dobe sa zvýšili prípady krádeží katalyzátorov z motorových vozidiel.