Upozornenie

Obecná Polícia v Nedede vyzýva občanov, aby v prípade ponúk na vykonávanie rôznych prác, napr. asfaltovanie si vopred overili cenu za ponúkané služby, ako aj ich rozsah a

v prípade podozrivých podmienok kontaktovali t.č. 158, alebo Obecnú Políciu.