Upozornenie – medveď hnedý

Obec Neded a PZ Drop Neded oznamujú obyvateľom, že v chotári obce bol zistený pohyb medveďa hnedého. Tieto zvieratá sa relatívne rýchlo pohybujú po veľkom území, takže prosíme najmä cyklistov a peších, aby boli obozretní a obmedzili pohyb v chotári!