Voľby 2018

V súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 10. novembra 2018
oznamujeme elektronickú adresu na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a do okrskovej volebnej komisie:

e-mail: obecneded@stonline.sk