Vtáčia chrípka

KĽÚČOVÉ  FAKTY O AVIÁRNEJ INFLUENZE ( VTÁČEJ CHRÍPKE)

 

Základné informácie

 • Vtáčia chrípka je ochorenie, ktoré v súčasnosti postihuje voľne žijúce a domáce vtáky v niekoľkých častiach sveta.
 • V EÚ sa od roku 2006 vyskytlo niekoľko sporadických ohnísk rôznych serotypov , ktoré sa doteraz úspešne zvládli.
 • V EÚ sú zavedené veľmi prísne veterinárne opatrenia. Ich cieľom je zabrániť šíreniu vírusu z voľne žijúceho vtáctva na hydinu a obmedziť výskyt ohnísk u hydiny.
 • Hlásenie výskytov sa realizuje cez systém ADNS ( notifikačný systém hlásenia výskytu nákaz- animal disease  notification system) s uvedením všetkých podstatných informácií o danom ohnisku
 • Dočasné ochranné pásma a pásma dohľadu sú zriadené v oblastiach, kde sa nachádzajú infikované vtáky. V týchto zónach je obmedzený pohyb živých zvierat, hydina je uzavretá v uzavretých priestoroch a starostlivo monitorovaná a prísne sa uplatňujú opatrenia na dezinfekciu.
 • Ak sa v domácom hospodárstve vyskytne ohnisko, všetky vtáky sa vyradia a prijmú sa opatrenia na ochranu pracovníkov.
 • Zaviedli sa aj veľmi špecifické opatrenia na zabránenie vstupu infikovaných vtákov do potravinového reťazca.
 • V každom prípade dôkladné varenie zabezpečí, aby mäso a vajcia neobsahovali žiaden vírus.
 • Riziko nakazenia širokej verejnosti vírusom zo živých zvierat alebo z hydinových výrobkov je veľmi nízke a neexistuje žiadny dôvod na to, aby sa menili stravovacie návyky alebo cestovné plány.

 

Spotreba hydinových výrobkov

 • Je bezpečné jesť hydinové mäso alebo vajcia, ktoré nakupujete v EÚ. Je to preto, že sú zavedené prísne opatrenia v oblasti bezpečnosti potravín a veterinárnych opatrení na zabránenie vstupu mäsa alebo vajec z nezdravých zvierat do potravinového reťazca.
 • Obchod z ochranných pásiem a zón dozoru v rámci EÚ (kde sa našli infikované vtáky) je povolený len po veľmi prísnych veterinárnych kontrolách a dovoz z postihnutých tretích krajín je zakázaný.
 • V prípade ohniska nákazy na hydinovej farme sa celý kŕdeľ ihneď usmrcuje. Zničí sa aj hydinové mäso a vajcia vyprodukované na týchto farmách
 • Dokonca aj vo veľmi nepravdepodobnom prípade prítomnosti vírusu v mäse alebo vajciach predávaných v EÚ, dôkladné varenie ničí vírus, takže dobre tepelne spracované mäso a vajcia nepredstavujú žiadne riziko.

 

Rizikové skupiny

Ľudia, ktorí chovajú vtáky, ako sú kurčatá, kačice a husi v blízkosti svojho bydliska, nemusia byť príliš znepokojení, ale treba si uvedomovať možné riziká. V tejto súvislosti je potrebné:

– Dodržiavať pokyny  príslušných miestnych veterinárnych orgánov, najmä pokiaľ ide o potrebu kŕmenia a pitia hydiny v interiéri a držať hydinu v rizikových oblastiach v interiéri.

– Informovať úrady, ak sa objavia nezvyčajne vysoké počty uhynutých voľne žijúcich vtákov, alebo ak niektorý z ich vtákov ochorie alebo uhynie za neobvyklých okolností. V takýchto prípadoch sa ľudia nesmú dotýkať samotných uhynutých alebo chorých vtákov.

– Uchovávať vtáky mimo ich domov a dodržiavať  hygienické predpisy – najmä umývanie rúk mydlom pri kontakte s vtákmi alebo vtáčími exkrementami.

– Odradiť deti od hrania sa s vtákmi a naučiť ich, aby informovali, ak uvidia choré alebo uhynuté vtáky.

– Uistite sa, že deti rozumejú pravidlám základnej hygieny.

– Nikdy nezabíjajte alebo nejedzte choré alebo umierajúce vtáky, pretože by to mohlo znamenať väčšie riziko.

– Ostatní ľudia, ktorí prichádzajú do pravidelného kontaktu s hydinou (napr. poľnohospodári, veterinárni lekári) alebo voľne žijúcimi vtákmi (napr. poľovníci, pozorovatelia vtákov), si musia byť vedomí rizík a prijať preventívne opatrenia.

– ECDC ( Európske centrum pre kontrolu a prevenciu nákaz) vypracovalo podrobné usmernenie o ochrane ohrozených osôb a tých, ktorí žijú alebo cestujú do oblastí, kde sa našli infikované vtáky. Vnútroštátne orgány sú tu preto, aby poskytovali poradenstvo v prípade akýchkoľvek otázok.

 

Ostatní občania

Je veľmi nepravdepodobné, že by iná verejnosť bola v kontakte s infikovanými vtákmi.

Nasledujúce bezpečnostné opatrenia sa považujú sú dostatočné:

– Nedotýkajte sa chorých alebo uhynutých voľne žijúcich vtákov alebo hydiny a informujte miestne veterinárne úrady, ak zistíte akékoľvek podozrivé počty uhynutých alebo chorých vtákov.

– Dodržiavajte bežné pravidlá správnej hygieny – tj. po kontakte s vtákmi alebo ich trusom si umyte ruky mydlom

Ak sa u vtákov vo vašej oblasti vyskytne ohnisko vysokopatogénnej vtáčej chrípky:

– vnútroštátne orgány môžu uložiť dočasné obmedzenia týkajúce sa pohybu hydiny a vyhlásiť určité miesta neprípustné pre ľudí. Je dôležité, aby ste dodržiavali tieto pokyny, pretože sú určené na zastavenie šírenia vírusu.

– V týchto oblastiach by sa domáce mačky mali držať v interiéri, aby sa im zabránilo kontaktu s voľne žijúcimi vtákmi alebo ich trusom a aby sa zabránilo prenosu vírusu na labky a nakazeniu sa.

 

Cestovanie

Je tu malé alebo žiadne riziko pri cestovaní do krajín mimo EÚ alebo do oblastí v rámci EÚ, kde sa zistila vtáčia chrípka, za predpokladu, že sa vyhnete návšteve hydinárskych fariem alebo trhov s vtákmi a budete dodržiavať vyššie uvedené opatrenia, ako sa uvádza v usmerneniach ECDC.

 

Vírus zistený v Poľsku – január 2020

HPAI H5N8 súvisí s určitými HPAI H5 vírusmi
( H5N1, H5N6), ktoré spôsobujú zdravotné problémy u ľudí a tento subtyp môže potenciálne vyvolať ochorenia u  ľudí. Všetky vírusy však majú schopnosť mutovať, a preto je vždy potrebná určitá miera opatrnosti. Toto sú prvé ohniská HPAI H5N8 hlásené v Poľsku od jari 2017.

 

Vírus zistený v Slovenskej republike- január 2020

Choroba bola zistená  v súkromnom chove dospelej hydiny
( drobnochovateľ)  – kury domácej v obci Zbehy, okres Nitra. Potvrdený subtyp H5N8 národným referenčným laboratóriom dňa 09.01.2020.  Chovateľ nahlásil úhyn 3 kusov hydiny z celkového počtu 22.  Zvieratá sa v chove už nenachádzajú a boli zneškodnené samotným chovateľom. Následne prebehlo predbežné čistenie a dezinfekcia chovného priestoru hydiny .

Na základe vyjadrenia laboratória bolo zistené, že sa jedná o hemaglutinín veľmi podobný súčasne cirkulujúcim kmeňom H5N8 v Európe.