Výzva!

Vážení občania,

 

obraciame sa na Vás s výzvou s ohľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v našej obci. Dôrazne  Vás vyzývame k dôslednému dodržiavaniu protiepidemiologických opatrení, predovšetkým s dôrazom na zákaz vychádzania v zmysle  uznesenia Vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020!

Svoju domácnosť opúšťajte len v nevyhnutných prípadoch – do zamestnania, na neodkladné lekárske vyšetrenie, do lekárne, na testovanie na ochorenie Covid – 19, na nákup potravín a drogistického tovaru v najbližšom obchode.

Obmedzte kontakty mimo Vašu domácnosť, chránite tým predovšetkým seba, svojich blízkych, tých na ktorých Vám naozaj záleží. Len spoločne pri dodržaní všetkých potrebných opatrení sa nám podarí zastaviť šírenie tohto vírusu. Nosenie rúšok, dezinfekcia, pravidelné umývanie si rúk, dodržiavanie rozostupov pri nevyhnutných nákupoch sú základom bezpečného správania sa na verejnosti.

 

Prosíme Vás, chráňme sa navzájom!