Výzva

Vyzývame obyvateľov, aby svoje vozidlá preparkovali z ciest tak, aby pracovníci obecného úradu plynule mohli odpratať sneh z obecných ciest. Ďakujeme!