Vzdelávanie

V obci je základná škola Ágostona Pongrácza s vyučovacím jazykom maďarským a základná škola s vyučovacím jazykom slovenským 1. – 4. ročník. Tieto školy sídlia v jednej budove, ktorá slúži svojmu účelu od roku 1961. Pri škole je vybudovaná telocvičňa a jedáleň. Svoje zastúpenie tu má aj materská škola, ktorá slúži pre deti predškolského veku.