Zastupiteľstvo

Starostka obce: JUDr. Henrieta Selmecziová         E-mail: selmecziova.obecneded@azet.sk

Poslanci obecného zastupiteľstva (2018-2022)

1. Marián Felix E-mail: felix.obecneded@azet.sk
2. Edita Izsáková E-mail: izsakova.obecneded@azet.sk
3. Ing. Dávid Jancsó E-mail: jancso.obecneded@azet.sk
4. Tomáš Kostanko E-mail: kostanko.obecneded@azet.sk
5. Tímea Kürthiová E-mail: kurthiova.obecneded@azet.sk
6. Ladislav Patasi E-mail: patasi.obecneded@azet.sk
7. Ing. Rózsa Takács E-mail: takacs.obecneded@azet.sk
8. PharmDr. Renáta Úšelová E-mail: uselova.obecneded@azet.sk
9. Mgr. Arpád Varga E-mail: avarga.obecneded@azet.sk
10. MUDr. Tamás Varga E-mail: tvarga.obecneded@azet.sk
11. Mgr. Jana Zajacová E-mail: zajacova.obecneded@azet.sk