Zmluvy 2019

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 180412-1 – AGIM s.r.o.

Prílohy Dodatok č_1_AGIM (2 MB) 03.12.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby č. 44452/2019 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Prílohy Dodatok č. 1 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (2 MB) 26.11.2019

Zmluva o bežnom účte – Prima banka Slovensko, a.s.

Prílohy Zmluva o bežnom účte (581 kB) 19.11.2019

Zmluva o grantovom účte – Prima banka Slovensko, a.s.

Prílohy Zmluva o grantovom účte (640 kB) 19.11.2019

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP MŠ

Prílohy Dodatok č. 2 – K020 (3 MB) 13.11.2019

Zmluva o dielo – Elektro Systems, s.r.o.

Prílohy Zmluva o dielo – Elektro Systems, s.r.o. (2 MB) 11.11.2019

Zmluva o reklame – Okresná asociácia telovýchovných jednôt a klubov okresu ŠAĽA

Prílohy Zmluva o reklame (700 kB) 04.11.2019

Zmluva o výkone autorského dozoru č. 3/2019 – EA projekt, s.r.o.

Prílohy Zmluva o výkone autorského dozoru – EA projekt, s.r.o. (2 MB) 16.10.2019

Zmluva o výkone autorského dozoru č. 2/2019 – EA projekt, s.r.o.

Prílohy Zmluva o výkone autorského dozoru – EA projekt, s.r.o._0001 (2 MB) 16.10.2019

Kúpna zmluva – Winegarden 76 – Zoltán Mészáros

Prílohy Kúpna zmluva – Winegarden 76 – Zoltán Mészáros (906 kB) 16.10.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov – Ing. Milada Soókyová

Prílohy Zmluva o nájme nebytových priestorov (2 MB) 03.10.2019

Dodatok k Zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom – FCC Slovensko, s.r.o.

Prílohy Dodatok – FCC Slovensko, s.r.o. (2 MB) 27.09.2019