Zmluvy 2019

Zmluva o úvere č. 20/027/07 – Dodatok č. 14

Prílohy Dodatok č. 14 (593 kB) 18.04.2019

Zmluva o výkone autorského dozoru č. 1/2019 – EA projekt s.r.o.

Prílohy Zmluva o výkone autorského dozoru č. 1_2019 (2 MB) 11.04.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Prílohy Zmluva o poskytovaní audítorských služieb (3 MB) 25.03.2019

Servisná zmluva č. 03/02/2019 – Infinity Systems, s.r.o.

Prílohy Infinity Systems, s.r.o. – Servisná zmluva (4 MB) 21.03.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1119-1/2018

Prílohy Dodatok č. 1 k ZoD č.1119-1_2018 (615 kB) 20.03.2019

Zmluva o poskytovaní odborných služieb autorizovaného bezpečnostného technika a technika požiarnej techniky

Prílohy Zmluva o poskytovaní odborných služieb ABT a TPO (2 MB) 15.02.2019

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

Prílohy Enviropol – Dodatok č. 2 (2 MB) 15.02.2019