Zmluvy 2019

Zmluva o poskytovaní služby – Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Prílohy Zmluva o poskytovaní služby 44452_2019 (3 MB) 25.06.2019

Zmluva o termínovanom úvere č. 82/006/19

Prílohy Zmluva o termínovanom úvere č_82_006_19 (2 MB) 21.06.2019

Zmluva o spolupráci – FCC Slovensko, s.r.o.

Prílohy Zmluva o spolupráci (2 MB) 18.06.2019

Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia_3

Prílohy Zmluva o uskutočnení vystúpenia_3 (2 MB) 07.06.2019

Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia_2

Prílohy Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia_2 (2 MB) 07.06.2019

Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia_1

Prílohy Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenie_1 (2 MB) 07.06.2019

Zmluva o zriadení vecných bremien

Prílohy Zmluva o zriadení vecných bremien (4 MB) 04.06.2019

Zmluva o dielo č. 184/219 5024

Prílohy Zmluva o dielo č_184_219 5024 (9 MB) 28.05.2019

Zmluva o poskytnutí grantu č. 033/19_MA

Prílohy Zmluva o poskytnutí grantu č. 033_19_MA (3 MB) 21.05.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. KZP-PO4-SC431-2017-19/K020

Prílohy Dodatok č. 1 (2 MB) 06.05.2019

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 1119-1/2018

Prílohy Dodatok č.2 (911 kB) 26.04.2019

Zmluva o úvere č. 20/027/07 – Dodatok č. 14

Prílohy Dodatok č. 14 (593 kB) 18.04.2019