Zmluvy 2019

Zmluva o poskytovaní odborných služieb autorizovaného bezpečnostného technika a technika požiarnej techniky

Prílohy Zmluva o poskytovaní odborných služieb ABT a TPO (2 MB) 15.02.2019

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

Prílohy Enviropol – Dodatok č. 2 (2 MB) 15.02.2019