Zmluvy 2020

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP – SIEA

Prílohy Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP (28 MB) 14.10.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci – MF SR

Prílohy Zmluva – MF SR (4 MB) 13.10.2020

Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu “Dajme spolu gól” – MŠ s VJM

Prílohy Dodatok č. 1 – MŠ s VJM – Dajme spolu gól (2 MB) 12.10.2020

Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu “Dajme spolu gól” – MŠ

Prílohy Dodatok č. 1 – MŠ – Dajme spolu gól (2 MB) 12.10.2020

Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu “Dajme spolu gól” – ZŠ

Prílohy Dodatok č. 1 – ZŠ – Dajme spolu gól (2 MB) 12.10.2020

Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít – Metodicko-pedagogické centrum

Prílohy Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít (7 MB) 01.10.2020

Kúpna zmluva – Ing. Beáta Pifková

Prílohy Kúpna zmluva (3 MB) 29.09.2020

Zmluva o spolupráci a poskytovaní služieb v oblasti životného prostredia – Zsolt Kiss

Prílohy Zmluva o spolupráci a poskytovaní služieb v oblasti životného prostredia – Zsolt Kiss (2 MB) 24.09.2020

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. KŽP-PO4-SC431-2017-19/K059

Prílohy Dodatok č. 2 k NFP (3 MB) 10.07.2020

Rámcová kúpna zmluva – K & T mäso spol. s r. o.

Prílohy Rámcová kúpna zmluva (5 MB) 24.06.2020

Municipálny úver – Univerzál – Zmluva o úvere č. 82/006/20 – Prima banka Slovensko, a. s.

Prílohy Municipálny úver (3 MB) 09.06.2020

Zmluva o účte Municipálneho úveru – Univerzál

Prílohy Zmluva o účte Minicipálneho úveru – Univerzál (781 kB) 03.06.2020