Zmluvy 2020

Zmluva o dielo – Patasi Ladislav ml.

Prílohy Zmluva o dielo (2 MB) 27.03.2020

Zmluva o dodávke elektriny – SPP, a. s.

Prílohy Zmluva o dodávke elektriny (3 MB) 27.03.2020

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

Prílohy Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia (2 MB) 25.03.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci č. 1/2018 – Miestna akčná skupina Dolné Považie – Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport

Prílohy Dodatok č. 1 (575 kB) 10.03.2020

Zmluva o dodávke plynu – SPP, a. s.

Prílohy Zmluva o dodávke plynu – SPP, a.s. (4 MB) 10.03.2020

Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu “Dajme spolu gól” – MŠ

Prílohy Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu – Dajme spolu gól – Materská škola (4 MB) 06.03.2020

Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu “Dajme spolu gól” – MŠ s VJM

Prílohy Zmluva o spoluprávi a podpore pri zabezpečení realizácie projektu – Dajme spolu gól – Materské škola s VJM – Óvoda (5 MB) 06.03.2020

Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu “Dajme spolu gól” – ZŠ

Prílohy Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu – Dajme spolu gól – Zákaldná škola Neded (4 MB) 06.03.2020

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

Prílohy Zmluva o pripojení_0001 (2 MB) 28.02.2020

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

Prílohy Zmluva o pripojení (2 MB) 24.02.2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Prílohy Zmluva o poskytovaní audítorských služieb (3 MB) 03.02.2020