Zmluvy 2020 – 2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – Slovak Telekom, a.s.

Prílohy Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 2 (2 MB) 09.06.2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – Slovak Telekom, a. s.

Prílohy Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 1 (2 MB) 09.06.2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – Slovak Telekom, a.s.

Prílohy Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (2 MB) 07.06.2021

Servisná zmluva č. 2021/9 – Milan Potočný MIPOS PC

Prílohy Servisná zmluva (3 MB) 28.05.2021

Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľný majetok – BGA

Prílohy Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľný majetok – BGA (4 MB) 13.05.2021

Kúpna zmluva – Jolana Vlčanová

Prílohy Kúpna zmluva (2 MB) 05.05.2021

Zmluva o spolupráci – MV SR

Prílohy Zmluva o spolupráci – MV SR (9 MB) 28.04.2021

Zmluva o poskytnutí grantu – Nadácia Volkswagen Slovakia

Prílohy Zmluva o poskytnutí grantu – Nadácia Volkswagen Slovankia (2 MB) 07.04.2021

Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP – Obecný úrad

Prílohy Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP – Obecný úrad Neded (4 MB) 26.03.2021

Dodatok k Zmluve o nakladaní s KO, s drobným stavebným odpadom a objemným odpadom

Prílohy Dodatok k Zmluve o nakladaní s KO, s drobným stavebným odpadom a objemným odpadom (704 kB) 02.03.2021

Zmluva o nájmu pozemku

Prílohy Zmluva o nájme pozemku (961 kB) 24.02.2021

Dodatok č. 201201 k Zmluve o uskladnení tuhého komunálneho odpadu – STKO N-14, a.s.

Prílohy Dodatok (3 MB) 27.01.2021