Zmluvy 2020 – 2021

Zmluva o dielo – Mgr. Dušan Štefánik

Prílohy Zmluva o dielo – Mgr. Dušan Štefánik (2 MB) 22.01.2021

Návrh poistnej zmluvy – Uniqa poisťovňa, a.s.

Prílohy Návrh poistnej zmluvy – Uniqa poisťovňa, a.s. (2 MB) 22.01.2021

Zmluva o odchyte túlavých zvierat – OZ zatúlané psíky Šaľa

Prílohy Zmluva o odchyte túlavých zvierat (2 MB) 07.01.2021

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP – OÚ – SIEA

Prílohy Dodatok č. 3 (2 MB) 23.12.2020

Dodatok k Zmluve o nakladaní s KO, s drobným stavebným odpadom a objemným odpadom

Prílohy Dodatok k Zmluve o nakladaní s KO, s drobným stavebným odpadom a objemným odpadom (994 kB) 17.12.2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb – GA – AUDIT s.r.o.

Prílohy Zmluva o poskytovaní audítorských služieb (2 MB) 09.12.2020

Kúpno – predajná zmluva – MULTICAR

Prílohy Kúpno – predajná zmluva (98 kB) 08.12.2020

Poistná zmluva pre poistenie majetku – PREMIUM Insurance Company Limited

Prílohy Poistná zmluva (3 MB) 04.12.2020

Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP – SIEA – MŠ

Prílohy Dodatok č. 4 k Zmluve o NFP (135 kB) 03.12.2020

Zmluva o výpožičke – Štatistický úrad SR

Prílohy Zmluva o výpožičke – Štatistický úrad SR (75 kB) 01.12.2020

Dohoda č. 20/17/012/20

Prílohy Dohoda č_20_17_012_20 (3 MB) 09.11.2020

Dohoda č. 20/17/010/49 – ÚPSVaR Nové Zámky

Prílohy Dohoda č._20_17_010_49 (3 MB) 29.10.2020