Zmluvy 2020 – 2021

Poistná zmluva pre poistenie majetku – PREMIUM Insurance Company Limited

Prílohy Poistná zmluva (3 MB) 04.12.2020

Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP – SIEA – MŠ

Prílohy Dodatok č. 4 k Zmluve o NFP (135 kB) 03.12.2020

Zmluva o výpožičke – Štatistický úrad SR

Prílohy Zmluva o výpožičke – Štatistický úrad SR (75 kB) 01.12.2020

Dohoda č. 20/17/012/20

Prílohy Dohoda č_20_17_012_20 (3 MB) 09.11.2020

Dohoda č. 20/17/010/49 – ÚPSVaR Nové Zámky

Prílohy Dohoda č._20_17_010_49 (3 MB) 29.10.2020

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP – SIEA

Prílohy Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP (28 MB) 14.10.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci – MF SR

Prílohy Zmluva – MF SR (4 MB) 13.10.2020

Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu “Dajme spolu gól” – MŠ s VJM

Prílohy Dodatok č. 1 – MŠ s VJM – Dajme spolu gól (2 MB) 12.10.2020

Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu “Dajme spolu gól” – MŠ

Prílohy Dodatok č. 1 – MŠ – Dajme spolu gól (2 MB) 12.10.2020

Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu “Dajme spolu gól” – ZŠ

Prílohy Dodatok č. 1 – ZŠ – Dajme spolu gól (2 MB) 12.10.2020

Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít – Metodicko-pedagogické centrum

Prílohy Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít (7 MB) 01.10.2020

Kúpna zmluva – Ing. Beáta Pifková

Prílohy Kúpna zmluva (3 MB) 29.09.2020