Zmluvy 2020 – 2021

Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít – Metodicko-pedagogické centrum

Prílohy Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít (7 MB) 01.10.2020

Kúpna zmluva – Ing. Beáta Pifková

Prílohy Kúpna zmluva (3 MB) 29.09.2020

Zmluva o spolupráci a poskytovaní služieb v oblasti životného prostredia – Zsolt Kiss

Prílohy Zmluva o spolupráci a poskytovaní služieb v oblasti životného prostredia – Zsolt Kiss (2 MB) 24.09.2020

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. KŽP-PO4-SC431-2017-19/K059

Prílohy Dodatok č. 2 k NFP (3 MB) 10.07.2020

Rámcová kúpna zmluva – K & T mäso spol. s r. o.

Prílohy Rámcová kúpna zmluva (5 MB) 24.06.2020

Municipálny úver – Univerzál – Zmluva o úvere č. 82/006/20 – Prima banka Slovensko, a. s.

Prílohy Municipálny úver (3 MB) 09.06.2020

Zmluva o účte Municipálneho úveru – Univerzál

Prílohy Zmluva o účte Minicipálneho úveru – Univerzál (781 kB) 03.06.2020

Dodatok k Zmluve o nakladaní s KO, s drobným stavebným odpadom a objemným odpadom – FCC Slovensko, s.r.o.

Prílohy Dodatok k Zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom – FCC Slovensko, s.r.o. (2 MB) 26.05.2020

Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom – Asseco Solutions, a. s.

Prílohy Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom (3 MB) 22.05.2020

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve – ENVIROPOL SK s. r. o.

Prílohy Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve – ENVIROPOL SK s.r.o. (2 MB) 19.05.2020

Zmluva o poskytnutí grantu č. 0110/20_MA – Nadácia Volkswagen Slovakia

Prílohy Zmluva o poskytnutí grantu č_0110_20_MA (3 MB) 12.05.2020

Kúpna zmluva – Anna Vanková

Prílohy Kúpna zmluva – Anna Vanková (3 MB) 27.04.2020