Zmluvy 2020 – 2021

Dodatok k Zmluve o nakladaní s KO, s drobným stavebným odpadom a objemným odpadom – FCC Slovensko, s.r.o.

Prílohy Dodatok k Zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom – FCC Slovensko, s.r.o. (2 MB) 26.05.2020

Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom – Asseco Solutions, a. s.

Prílohy Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom (3 MB) 22.05.2020

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve – ENVIROPOL SK s. r. o.

Prílohy Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve – ENVIROPOL SK s.r.o. (2 MB) 19.05.2020

Zmluva o poskytnutí grantu č. 0110/20_MA – Nadácia Volkswagen Slovakia

Prílohy Zmluva o poskytnutí grantu č_0110_20_MA (3 MB) 12.05.2020

Kúpna zmluva – Anna Vanková

Prílohy Kúpna zmluva – Anna Vanková (3 MB) 27.04.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP – SIEA

Prílohy Dodatok č. 1 – SIEA (2 MB) 14.04.2020

Dodatok č. 2 k ZoD č. 184/219 5024 – MENERT spol. s r. o.

Prílohy Dodatok č. 2 – MENERT spol. s r. o. (3 MB) 07.04.2020

Kúpna zmluva č. 1/2020 – Ing. Juraj Hegyi – GASTON SLOVAKIA

Prílohy Kupna zmluva č_1_2020 – Ing. Juraj Hegyi – GASTON SLOVAKIA (2 MB) 07.04.2020

Zmluva o dielo – Patasi Ladislav ml.

Prílohy Zmluva o dielo (2 MB) 27.03.2020

Zmluva o dodávke elektriny – SPP, a. s.

Prílohy Zmluva o dodávke elektriny (3 MB) 27.03.2020

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

Prílohy Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia (2 MB) 25.03.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci č. 1/2018 – Miestna akčná skupina Dolné Považie – Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport

Prílohy Dodatok č. 1 (575 kB) 10.03.2020