Zverejnenie e-mailovej adresy – Voľby do NR SR 2020

Politické strany a koalície politických strán a hnutí môžu delegovať členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií v Nedede pre voľby do NR SR v roku 2020 prostredníctvom e-mailovej pošty: obecneded@stonline.sk

 

Korešpondenčná adresa:

Obecný úrad Neded

925 85 Neded 844