Pozvánka na zasadnutie – 18. apríl 2019

Prílohy Pozvánka (219 kB) 15.04.2019

Hlasovací preukaz do EP

Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu v elektronickej podobe je potrebné zaslať do 03.05.2019 na adresu: obecneded@stonline.sk

Oznámenie o strategickom dokumente – Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja

Oznamujeme verejnosti, že stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja“ je možné predkladať najneskôr do 15 dní od zverejnenia na adresu:   Okresný úrad Nitra Štefánikova tr. 69 949 01 Nitra   e-mail: marianna.hradnanska@minv.sk telefón: 037/6549286   Oznámenie o strategickom dokumente je sprístupnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR: www. enviroportal.sk […]

Odber krvi – Véradás

Červený kríž v Nedede organizuje odber krvi, ktorý sa uskutoční dňa 12.4.2019 v čase od 08:00 do 10:00 hod. v Kultúrnom dome v Nedede.   Darca sa musí pri registrácii preukázať občianskym preukazom, legitimáciou poistenca zdravotnej poisťovne a preukazom darcu krvi, ak ho má. Darca krvi musí mať: 18 až 60 rokov (pri pravidelnom darovaní […]

Verejná vyhláška – Výzva/Oznámenie o vstupe

Prílohy Výzva_Oznámenie o vstupe (798 kB) 04.04.2019

Videoprezentácia obce

Fotogaléria obce