Oznam – Értesítés

Obec Neded oznamuje obyvateľom, že z dôvodu prípravy obecných dní sa zber plastových fliaš presúva na september. Presný dátum zberu ja stanovený na 2. septembra 2019, pondelok. Prosíme občanov, aby žlté vrecia s plastom vyložili pred svoj dom v nedeľu večer (t.j. 1.9.2019).   Negyed Község értesíti a lakosokat, hogy a műanyag palackok begyűjtése a falunapokra való készülődés miatt […]

Oznam – Értesítés

Obec Neded a Poľovnícke združenie DROP Neded vyzýva občanov, aby sa zdržali vývozu o akéhokoľvek odpadu na trávnaté a orné pôdy. Je zakázané vyplňovať cesty v chotári stavebným odpadom. Porušenie zákazu sa trestá pokutou. V prípade zistenia porušenia tohto zákazu, žiadame občanov o oznámenie uvedenej skutočnosti obecnému úradu.   Negyed Község és a Negyedi Vadász Szövetség felszólítja a lakosokat, hogy tartózkodjanak bármiféle hulladék […]

Oznámenie – Értesítés

MUDr. Peter Bakič oznamuje obyvateľom, že od 13. do 16. augusta 2019 ordinuje od 7:00 do 12:00 v Nedede. Ďalej oznamuje obyvateľom, že od 19. do 30. augusta 2019 čerpá dovolenku. V akútnych prípadoch ho zastupuje MUDr. Miloš Hoppan v Tešedíkove.     MUDr. Peter Bakič értesíti a lakosokat, hogy 2019. augusztus 13-ától 16-áig 7:00-tól 12:00-ig rendel Negyeden. Továbbá […]

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo – 13.08.2019

Prílohy Pozvánka (431 kB) 07.08.2019

Zariadenie na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Selice – zaslanie zámeru a upovedomenie o začatí konania

Prílohy Zaslanie zámeru a upovedomenie o začatí konania (2 MB) 02.08.2019

Videoprezentácia obce

Fotogaléria obce