Oznam – Értesítés

Obec Neded oznamuje obyvateľom, že od 21. októbra 2019, t.j. od pondelka, bude prebiehať v obci zber plastových fliaš. Žiadame občanov, aby vyložili žlté vrecia s plastom pred brány svojich domov nedeľu večer (t.j. 20.10.2019).   Negyed Község értesíti a lakosokat, hogy 2019. október 21-től, azaz hétfőtől, a község alkalmazottai összegyűjtik a műanyag palackokat. Kérjük […]

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – Meghívó a Helyi Önkormányzat ülésére

Prílohy Pozvánka – Meghívó (787 kB) 15.10.2019

Rozsah hodnotenia – Zariadenie na vysokoteplotné zhodnotenie KO plazmovou technológiou v lokalite Selice

Prílohy RH (5 MB) 02.10.2019

Oznámenie – Értesítés

Obec Neded oznamuje obyvateľom, že od októbra bude spoločnosť FCC Slovensko s.r.o. odnášať komunálny odpad len z modrých 240 l plastových nádob. V prípade, že občania budú mať komunálny odpad, ktorý sa nezmestí do tejto smetnej nádoby, môžu si na Obecnom úrade zakúpiť ďalšiu smetnú nádobu v sume 50 EUR, alebo jednorazové modré vrece v sume 1 EURO, do […]

Návrh VZN Obce Neded č. 2/2019 o podmienkach prenájmu obecných nájomných bytov a o spôsobe výpočtu nájomného v obecných nájomných bytoch a finančnej zábezpeky na užívanie bytu

Prílohy Návrh VZN nájomné byty (181 kB) 27.09.2019

Videoprezentácia obce

Fotogaléria obce