Zverejnenie e-mailovej adresy – Voľby do NR SR 2020

Politické strany a koalície politických strán a hnutí môžu delegovať členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií v Nedede pre voľby do NR SR v roku 2020 prostredníctvom e-mailovej pošty: obecneded@stonline.sk   Korešpondenčná adresa: Obecný úrad Neded 925 85 Neded 844

Upovedomenie o začatí konania, vo veci uznania Samostatnej bažantnice Englové

Prílohy Upovedomenie o začatí konania (2 MB) 12.12.2019

Oznam

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. oznamuje občanom, že od 13.12.2019, t.j. piatok, budú vykonávať odpočet stavu vodomerov.

Oznámenie o strategickom dokumente – “Územný plán mesta Kolárovo – Zmeny a doplnky č. 7”

Prílohy Územný plán mesta Kolárovo (762 kB) 06.12.2019

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozvánka

Videoprezentácia obce

Fotogaléria obce