Pozvánka – opakované verejné prerokovanie

Obec Neded pozýva občanov na opakované verejné prerokovanie správy o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti ”Zariadenie na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Selice” na životné prostredie. Verejné prerokovanie sa uskutoční dňa 24. septembra, vo štvrtok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Seliciach.

Oznam – zber plastových fliaš

Oznamujeme obyvateľom, že od 24. septembra 2020, t.j. od štvrtka, bude prebiehať v obci zber plastových fliaš. Žiadame občanov, aby vyložili žlté vrecia s plastom pred brány svojich domov stredu večer (t.j. 23.09.2020).

Oznam o opätovnom zverejnení Správy o hodnotení činnosti ” Zariadenie na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Selice“

Obec Neded podľa § 34 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje  verejnosti, že na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle opakovane zverejnila Správu o hodnotení činnosti „Zariadenie na vysokoteplotné zhodnotenie  komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Selice“, do ktorého  počas 30 dní môže […]

Oznam – zelený odpad

Oznamujeme obyvateľom, že počnúc 21. septembrom 2020, t.j. od pondelka nebude vykonávaný zber zeleného odpadu od rodinných domov. Zberný dvor bude otvorený v štandardnom čase: STREDA 13.00 – 17.00 SOBOTA 10.00 – 15.00  

Pozvánka na zasadnutie OZ – 22. september 2020

Prílohy Pozvánka (634 kB) 16.09.2020

Videoprezentácia obce

Fotogaléria obce