DÔLEŽITÝ OZNAM!

DÔLEŽITÝ OZNAM! Kvôli poruche na pevnej linke úrad môžete kontaktovať na nasledujúcich telefónnych číslach: Obecný úrad  0904 548 276 Matričný úrad 0904 543 562

Oznam

Podľa nariadenia Úradu verejného zdravotníctva a krízového štábu o dodržiavaní stanoveného času nákupu potravín a hygienických potrieb v dňoch pondelok až sobota v čase od 9:00 do 12:00 hodiny je do predajní povolený vstup iba osobám nad 65 rokov bez doprovodu. V praxi to znamená, že seniori sú povinní nakupovať vo vyhradenom čase. V prípade, že […]

Informačný leták určený pre seniorov

informačný leták určený pre seniorov

Aktualizácia zoznamu daňových dlžníkov 2019 – FO a PO

Obec Neded ako správca dane v zmysle § 52 ods. 2 z č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov môže zverejniť zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31.12. predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160,- EUR a u právnickej osoby 1.600,- EUR. Podľa […]

Informácia SP – úradné hodiny

Sociálna poisťovňa upravuje od 1. apríla úradné hodiny: v stredu budú od 13.00 – 16.00h Sociálna poisťovňa od 1. apríla 2020 mení pri stále platnom stave obmedzenia pohybu verejnosti v jej priestoroch rozsah úradných hodín vo všetkých svojich pobočkách nasledovne: pondelok 8.00 – 11.00 hod. utorok 8.00 – 11.00 hod. streda 13.00 – 16.00 hod. […]

Videoprezentácia obce

Fotogaléria obce