Vitajte na oficiálnej stránke obce Neded!

E-mailová adresa: obecneded@neded.sk
Telefónny kontakt: +421 904 548 276; +421 904 543 562

Predĺženie lehoty na predkladanie návrhov

Upozornenie na predĺženie lehoty na predkladanie návrhov k zámeru č.3/2022. Prílohy Scan – 05.05.2022 (229 kB) 11.05.2022

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia listovej zásielky – Ján Farkas

Prílohy Verejná vyhláška (188 kB) 10.05.2022

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia listovej zásielky – Ľudovít Takács

Prílohy Verejná vyhláška (190 kB) 05.05.2022

Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021-2025 – Oznámenie o strategickom dokumente

Obec Neded v súlade s § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti, že dňa 29. 04. 2022 bolo obci doručené oznámenie o strategickom dokumente „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021 – 2025“. Uvedený strategický dokument je zverejnený na webovom sídle ministerstva: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-nitrianskeho-kraja-na-roky-2021-2025 Do strategického dokumentu možno nahliadnuť, robiť […]

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky – Denis Döme

Prílohy Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky (363 kB) 02.05.2022

Videoprezentácia obce

Fotogaléria obce