Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky – Helena Farkasová

Prílohy Helena Farkasová (361 kB) 19.10.2020

Oznam – Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Prílohy final_opatrenia_ruska_15_10 (112 kB) 15.10.2020final_opatrenie_prevadzky_a_HP_15_10 (139 kB) 15.10.2020

Oznam – Africký mor ošípaných (AMO)

Prílohy AMO (405 kB) 14.10.2020Príloha č. 1 (735 kB) 14.10.2020

Výzva

Obec Neded ako správca dane z nehnuteľností, dane za psa, poplatku za komunálny odpad vyzýva daňovníkov, ktorí nezaplatili dane a poplatky, aby si túto povinnosť urýchlene splnili, a to buď zaplatením na Obecnom úrade v Nedede, alebo na účet obce!

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky – Roman Farkas

Prílohy Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky (366 kB) 07.10.2020

Videoprezentácia obce

Fotogaléria obce