Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov – Lesy Slovenskej republiky

Do zoznamu môžete nahliadnuť na Obecnom úrade v Nedede. Prílohy Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov (2 MB) 21.10.2020

Posledná výzva

Konsolidovaná výročná správa za rok 2019

Prílohy Konsolidovaná výročná správa za rok 2019 (20 MB) 20.10.2020

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky – Helena Farkasová

Prílohy Helena Farkasová (361 kB) 19.10.2020

Oznam – Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Prílohy final_opatrenia_ruska_15_10 (112 kB) 15.10.2020final_opatrenie_prevadzky_a_HP_15_10 (139 kB) 15.10.2020

Videoprezentácia obce

Fotogaléria obce